• nav.jpg

Skal åleinemødrene redda velferdsstaten?

Staten truleg vil spara nokre kroner på å kutte overgangsstønaden til åleineforsørgjarar, men det er tale om små summar. For dei som blir ramma av innstrammingane vil det gjera ein stor forskjell.