Ord er handling

Hvis ord generelt ikke har makt, hvorfor skriver psykolog Andersen om mobbing? Konklusjonen hans, slik den er formulert, er selvmotsigende.