«Legen har ikke alltid rett»

Leger ser på bivirkninger som mindre viktig enn det pasienter gjør. Pasientens ønsker er avgjørende for god behandling.