Fjordfolket som sover lett

I flere av Norges bygder er fjellmassivenes ubønnhørlige kamp mot tyngdekraften ubevoktet.