• DUBAI: Shaykhdømma i Golfen er på mange måtar «kunstige» statar bygd på oljerikdom med eineveldige emirar og sultanar, skriv Knut S. Vikør. FOTO: Uglum Morten

Lov og rett i Dubai

Marte-saka fekk ei lykkelig løysing. Men lovene ho vart dømt etter er ikkje endra og kan fortsatt ramme lokale kvinner.