Geotermisk energi - glemt i energidebatten?

I sin serie om energi har BT valgt å se bort fra det som kan være en av fremtidens viktigste fornybare energiformer.