Mobbing er mer enn hva øyet ser

Mobbing er så mye mer enn modellene Jan Atle Andersen og Dan Olweus jobber ut ifra. Ofre være både deltagende og ikke deltagende i en mobbesituasjon.