• MINISTER OG REGNEMESTER. Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland FOTO: STIG WESTON

Tora Aasland kan ikke regne

Regnestykket er kontrollert. Det er feil at nær hundre prosent av studentene blir ferdig med studiene på normert tid.