Mytene må gravlegges

Hjemmefronten visste ikke om bombingen på forhånd. Angrepet hadde også tvilsom militær verdi.