Luften som dreper

Det er i land som India at løsninger på våre felles klimautfordringer må utvikles.