Trond er 18 år og har hatt et vanskelig liv. Så fikk han være med i en revy.

Musikk kan være en betydningsfull ressurs for sårbare unge. Vi har ikke råd til å la denne muligheten gå fra oss.