• DEN BLÅ STEINEN: Det er nærliggende å se at Den blå steinen kan representere nettopp de verdier vi skal hegne om i disse dager. Mer demokrati, mer åpenhet og mer samhold, skriver innsenderen. FOTO: PAUL S. AMUNDSEN

Den blå steinen som minnested

Terrorhandlingene har gjort noe med oss, og spørsmålet om et permanent minnested er alt nevnt. Den blå steinen har vist seg spesielt egnet i disse dager som sted for samhold og markering etter 22. 07.