Kronikk

Sinnet mot Vesten

Hvor kommer det fra og hva vil det føre til?
Abonnent
Kronikk

Da norsk skole åpnet seg mot verden

Mønsterplanen av 1974 la til rette for undervisning som ikke uten videre så kultur, religion og etnisitet gjennom norske briller, men som på en ny måte åpnet verden for elevene.
Abonnent
Kronikk

En monumentalt uansvarlig beslutning

Noen land kan til og med føle ansvar for å øke sin innsats for å kompensere for mangelen på amerikansk lederskap på føderalt nivå.
Abonnent
Kronikk

Landet med de endeløse klassekampene

Kanskje er det farsen som venter oss når Emmanuel Macron mest sannsynlig vinner presidentvalget.
Abonnent
Kronikk

Går det an å leve når du vet at du skal dø?

«Du har uhelbredelig kreft». Astrid (29) fikk den tunge beskjeden om at hun ikke kan bli frisk, da hjernesvulsten hennes kom tilbake etter fem års fravær.
Abonnent
Kronikk

En råtten russekultur

«Si meg hvor mye må jeg betale for å få no` fitte her» er åpningslinjen til russesangen for bussen Playboy 2017.
Abonnent
Kronikk

Kampen om fakta

Ikke siden Nixon har en president hatt et så konfliktfylt forhold til media.
Abonnent
Kronikk

Vi må stå sammen nå

Kandidatene på høyresiden setter Frankrike i en politisk unntakstilstand.
Abonnent
Kronikk

Ikke glem globaliseringens vinnerne!

Globalisering har medført større inntektsforskjeller i de rike landene, men mindre forskjeller globalt. Utfordringen er å fordele gevinstene hos oss på en bedre og mer effektiv måte som ikke går på bekostning av utviklingslandene.
Abonnent
Kronikk

Du er dum og ubrukelig, du!

Om man dømmer en fisk, for dens ferdigheter til å klatre i et tre, vil den tro at den er dum hele livet.
Abonnent
Kronikk

Verden er blitt mer ufordragelig

Utforderingen i dag er ikke bare å finne en jobb, men å oppfinne en jobb.
Abonnent
Kronikk

Svekker kontakten mellom barn og voksne

Jeg har sett familier sitte med hver sin tekniske duppeditt rundt middagsbordet. Uten å samles om noe.
Abonnent
Kronikk

Nyheiter som har profilert Bergen

Avgjerda om å starte nyheitskanal vart teken i løpet av få minutt i eit lite kontor på Nøstet.
Abonnent
Kronikk

Arven etter Luther

Dette ville Martin Luther sagt til unge i dag: Senk skuldrene, livets mening finnes allerede og kan bli gitt deg som en gave.
Abonnent
Kronikk

Hastverksarbeid

Det er eit stort og uklart rom for skjønn i forslaget til ny bygningslov, så kvifor hastar det slik med å endre reglane?
Abonnent
Kronikk

Den gong nordmenn berre vaska seg til jul

På 1800-talet avgrensa ein seg gjerne til full kroppsvask ein gong i året, og det var til jul. Men menn med eit embete vaska andlet og hender kvar dag.
Abonnent
Kronikk

Vet du hvor mye du påvirker klimaet?

Fra hele Hordaland fylke er samlede CO₂-utslipp rundt 4,8 millioner tonn årlig. Det betyr at vår hjemlige virksomhet hvert år smelter et is-areal omtrent tilsvarende Byfjellene.
Abonnent
Kronikk

Skam skapar fellesskap

«Skam» har gitt tenåringar eit rom for perspektivrik og nyansert debatt. Det har i liten grad blitt fanga opp av media.
Abonnent
Kronikk

Normale fødsler er blitt unormale

Norge er et av verdens tryggeste land å føde barn i. Likevel er det stadig færre friske kvinner som føder uten medisinske inngrep.
Abonnent
Kronikk

Innvandrarar må kunne nynorsk

Å lære målforma som er brukt der dei bur, er viktig for integreringa.
Abonnent
Kronikk

Tillitskrise i norsk skole

Overregulering og mistenkeliggjøring gir ikke en bedre skole. Tillit gjør.
Abonnent
Kronikk

Ikke gjør som Oslo, Bergen!

Det er kanskje ikke tilfeldig at Grünerløkka er Oslos hippeste og mest vitale bydel. Det er den delen av Oslo som minner mest om Bergen.
Abonnent
Kronikk

En enkeltbergensers store arv

Raftoprisen er bygget på den stahet, entusiasme og respekt for menneskeverdet som Thorolf Rafto selv hadde.
Abonnent
Kronikk

Fornuft og kjensler i Amerika

Trump lulla tilhøyrarane inn i ei djup kjensle av at alt ordnar seg, om lag slik ei mor nynnar til barnet sitt.
Abonnent
Kronikk

Hvorfor lete etter mer, når vi har funnet for mye?

Et tydelig tegn på at ungdommen forstår verden vi nå lever i, er at antallet søknader til petroleumsstudier har gått kraftig ned.
Abonnent
Kronikk

Folkemord i sakte film

I Irak fortsetter folkemordet på jesidiene. Dersom ikke mer gjøres for å stanse det, står jesidifolket og deres kultur i fare for å utslettes.
Abonnent
Kronikk

Unikt fjordlandskap

Ytre Hardangerfjord er en liten, men viktig brikke i et verdensomspennende marint vern.
Abonnent
Kronikk

Slik snakker du med barna om skremmeklovner

Ikke overlat barna til egne tanker og fantasier. Snakk med dem om skremmende klovner. Psykologene Magne Raundalen og Atle Dyregrov har flere råd til foreldre om klovnefrykt.
Abonnent
Kronikk

Med oljefondet som forbilde

I den indiske delstaten Goa har inntektene fra gruvedriften ikke kommet innbyggerne til gode. Nå mobiliserer befolkningen for opprette et fond etter norsk modell.
Abonnent
Kronikk

Korttidsvinning er langtidstap

Det er ikke tvil om at den nye fraværsregelen vil føre til mindre fravær på kort sikt. Vår bekymring er de langsiktige konsekvensene.
Abonnent
Kronikk

Om farlig religion og farlige antakelser

Det finnes få debatter som er så følelsesladede og polariserende som religionsdebatter. Problemet er at vi snakker forbi hverandre.
Abonnent
Kronikk

Kommunen bør heite Nordhordland

Det mest naturleg og samlande namnet på vår nye kommune er Nordhordland kommune.
Abonnent
Kronikk

Prentaren i Madrid

Han prenta ei av verdas mest kjende bøker, Don Quijote. Så forsvann Juan de la Cuesta.
Abonnent
Kronikk

Parlamenturismen

Komiteane på Stortinget dreg på 200 reiser i løpet ei valperiode. Kva er nytta av alle desse reisene?
Abonnent
Kronikk

Prioritering i virkeligheten

Alvorlig syke personer kan havne bakerst i køen, til tross for gode intensjoner.
Abonnent
Kronikk

De ni viktigste månedene

Helsekroner skal gi flere mennesker friske leveår. Da bør fosterlivet prioriteres høyt.
Abonnent
Kronikk

Byen bortenfor brosteinen

Vi bor i en by hvor du kan gå over en vidde. Fra sentrum til sentrum. Det synes jeg er fantastisk.
Abonnent