• HACKING: Kva kan ein fiende gjera med den rette informasjonen og dei rette påloggingane? Her set berre fantasien grensene, skriv Ingebjørn Bleidvin. FOTO: Reuters

Fjernstyring av Norge

Kontroll over oljeproduksjonen vår, nødnettet vårt for krisesituasjonar og meir enn halvparten halvparten av landets sjukehusjournalar er delvis flagga ut til folk me knapt anar kven er.