• FOLK OG HUS: Utkantane har ei sikrare framtid som ferieparadis enn bustad. Av dei 57 kommunane i det nye Vestland fylke, vil dei fleste få færre folk i arbeidsfør alder dei neste tiåra, skriv BT-kommentator Hans K. Mjelva. FOTO: Eirik Brekke

Gøy på landet

Snart vil dei einaste folka i norske bygder vere pensjonistar og feriegjestar.