Galskapen fortsetter

Jo mer Breivik sier, jo mer svekker han saken sin.

Publisert Publisert

- SOM ET BARN: - Han er som et barn som higer etter oppmerksomhet. Se meg! Hør meg!, skriver BT-kommentator, Eirin Eikefjord. Foto: Scanpix

Les hele saken med abonnement

Kommentar
Kommentarartiklene i BT blir skrevet av avisens redaktører og kommentatorer. Skribentene har stor frihet til å gi uttrykk for egne meninger. Noen ganger avviker disse fra BTs offisielle syn, som fremmes i lederartiklene.