Raudt klarte nesten å få oss til å gløyme kven dei var. No hugsar me det igjen.

Med Bjørnar Moxnes som leiar har Raudt blitt eit parti for folk i heile Noreg. Men historia innhentar dei.

Men bryr veljarane seg?

Publisert: Publisert:

Det er umogeleg å ikkje la seg imponere over måten Raudt har skaffa seg fotfeste i norsk politikk.

Trass i all sin bagasje med kommunisme og væpna revolusjon, har dei klart å etablere seg som eit ekte motmaktsparti som kven som helst kan stemme på.

Raudts metode har vore å ta eigarskap til saker som straumpriskrise, vindkraftmotstand og kamp mot aukande forskjellar. Raudt er kompromisslause i sin retorikk, og gjer det lett å la seg rive med.

Det har funka som berre juling.

Sentralstyremedlem Joakim Møllersen vekte oppsikt i Debatten tysdag med sine utsegn om Nato.

Les hele saken med abonnement