At Kode-styreleder Henning Warloe (H) mener jeg «etter beste evne prøver å psyke ut» nyansatte Petter Snare, er drøyt, på grensen til det lattervekkende, selvfølgelig.

Henning Warloe er etter min mening den ubestridt dyktigste kulturpolitikeren i Bergen de siste tiårene. Men i den grad noen har bidratt til å skape usikkerhet rundt den nye Kode-sjefen, har dessverre Warloe bidratt selv.

Min kommentar om ansettelsen var basert på tre faktorer Warloe selv pekte på i sitt intervju med BT da Snare ble ansatt:

1. Styret hadde hatt for dårlig tid på seg.

2. Gode kandidater ønsket ikke å flytte til Bergen.

3. Pengene styret brukte på et hodejegerfirma kunne kanskje vært spart

Av disse sitatene er den eneste logiske slutningen at Kode ikke klarte å friste de aller beste kandidatene til toppjobben i Bergen. Og det oppstår naturlig nok en del spørsmål om prosess og bakenforliggende årsaker.

Det er fint at Warloe rydder i usikkerheten om bindingene mellom styret og den nye Kode-direktøren.

Men jeg tror at Warloes innlegg mest av alt er preget av en styreleder som har behov for å forsvare sine beslutninger. Det er fullt forståelig. Men samtidig risikerer Warloe ytterligere å undergrave Snares autoritet.

Petter Snare er en dyktig leder, som gjennom styreledervervet i Bergen Assembly er vant til tyn, støy og bergensk temperament. Nå tar han over Kode-museene, som er en av landets største og viktigste kulturinstitusjoner.

Jeg tror han godt forstår både skepsisen til ansettelsesprosessen, og at det kommer spørsmål om mangel på kunstfaglig bakgrunn og at han ikke har erfaring fra store kunstinstitusjoner. Jeg tror han fint klarer å svare for seg selv.

Og jeg er nokså sikker på at Warloe er enig i det.