Sirkus Venstre treng ny direktør

No kan absolutt kva som helst skje i Venstre. Som vanleg. Men ein leiarstrid kan vere akkurat kva partiet treng.

Publisert Publisert

Avtroppande Venstre-leiar Trine Skei Grande er på mange måtar ein annleis politikar – på godt og vondt. Eit av hennar faste gjeremål gjennom året er til dømes å vere frivillig på Øyafestivalen i Oslo. Foto: Terje Pedersen, NTB Scanpix (arkiv)

  1. Leserne mener

VG kom onsdag med ei skikkeleg politisk bombe: Trine Skei Grande går av som Venstre-leiar og kunnskapsminister, og vil heller ikkje søkje attval til Stortinget neste haust.

Førebels tek Venstre sikte på å arrangere eit forkorta landsmøte i slutten av april. Det kan naturlegvis bli flytta ut i tid på grunn av koronaviruset.

I utgangspunktet har likevel valnemnda kort tid på å finne ein ny leiarkandidat for partiet. Sjølv om Grande fekk ei samla valnemnd til å innstille på seg, hadde ho reelt sett ikkje tillit.

Les også

Venstre-leder Grande går av

Det har blåse nordavind frå alle kantar for Grande: Elendige målingar, kaos i partiet, protestutmeldingar då det blei kjent at ho var innstilt av valkomiteen.

Det verkar sannsynleg at dei innstilte nestleiarkandidatane Sveinung Rotevatn og Abid Raja framleis er kandidatar til leiinga. Båe to har mange støttespelarar i partiet, og det har blitt drive ganske intens valkamp for dei denne vinteren.

Det er gode sjansar for at ein av dei blir innstilt som Venstres neste leiar. Bergen Venstre vil ha Rotevatn som leiar, medan Eid-ordførar Alfred Bjørlo peikar på Raja.

Bjørlo har i Aftenposten oppmoda båe to om å stå fram med sitt kandidatur.

Det trur eg er ein god idé. Det kan verke paradoksalt, men ein leiarstrid er faktisk det Venstre treng no. Då kan partiet velje mellom to ulike politiske prosjekt, i staden for å ta stilling til om dei liker hornbriller eller rufsehår aller best.

Les også

Trine Skei Grande: Vi trenger ledelse, ikke tåkeprat

Partikampar blir gjerne verre når dei handlar om person enn når dei handlar om politikk. No har Venstre sjansen til å unngå det mest opprivande utfallet.

Baksida er at dei i så fall får ein strid heilt inn i landsmøtesalen, men det gjev i alle fall den neste partileiaren eit tydeleg mandat til å ta partiet i ei retning.

Tidlegare har mitt inntrykk vore at Rotevatn-fløya nok har overvurdert kor tung støtte dei har hatt i partiet. Det kan endre seg no. Oslo-delegasjonen er svært stor på Venstre-landsmøtet. Dei står kanskje nærare Rotevatns liberalistiske grunnsyn.

Samstundes har Raja mange støttespelarar over heile landet, og er ein langt meir synleg figur utanfor Venstres harde kjerne. Partiet treng sårt ein partileiar som kan vitalisere organisasjonen og sjarmere nye veljarar og medlemer.

Les også

Jens Kihl: Korleis redde Noreg frå koronakrise? Fly meir!

Om båe desse blir innstilt på ny, skal det éin person til inn i leiinga.

Med Trine Skei Grande ute, treng partiet ei ny kvinne i toppen. No ligg næringsminister Iselin Nybø godt an. Etter Grandes avgang er ho Venstres «gruppeleiar» i regjeringa, og faktisk nummer to i Kongens råd etter Erna Solberg.

Politisk blir ho rekna som ein nær slektning av Grande, med fundament midt i partiet. Den andre kandidaten er stortingsrepresentant Guri Melby.

Med både Trine Skei Grande og Ola Elvestuen ute av leiinga, er Oslo Venstre utan representasjon i toppen av partiet. Det kan godt hende at partiets suverent største fylkeslag og veljarbase vil krevje ein representant her.

Uansett: Dette dramaet er ikkje over.

Retting:

I den fyrste versjonen av denne kommentaren stod det at Trine Skei Grande hadde gått av. Det er ikkje rett. Ho blir sitjande til ein ny leiar er valt. Det er derfor ikkje sett inn ein fungerande leiar i Venstre.

Publisert