Nei til «Vestlandet»

Å insistere på at halve Vestlandet er Vestlandet, er bare ulogisk.

Publisert: Publisert:

MOT: Politisk redaktør Frøy Gudbrandsen mener det er misvisende å kalle det nye fylket Vestlandet. BTs sefredaktør Øyulf Hjertenes (i bakgrunnen) mener Vestlandet er et flott navn. Foto: Vegar Valde

Frøy Gudbrandsen
Sjefredaktør i BT

Vestlandet er et fantastisk navn. Jenny Følling, fylkesordfører i Sogn og Fjordane, har rett. Landet i vest. Men et kraftfullt og misvisende navn kan ikke dekke over en halvveis mislykket fylkessammenslåing.

Vestlandet ville være det naturlige navnet på et fylke som favner det meste av landsdelen. Men nå turer fylkestingene i Hordaland og Sogn og Fjordane frem som om planen om å samle Vestlandet lyktes.

Suksessen blir ikke større av å skjule seg bak et navn som er større enn det nye fylket.

Navnet på den nye administrative enheten suger kraften ut av det mektige begrepet Vestlandet.

Vestlendinger utenfor Vestlandet fylke reagerer på annekteringen av navnet. Jeg tviler på at svaret fra fylkesordfører i Hordaland Anne Gine Hestetun gjør dem mer vennlig innstilt: «Møre og Romsdal sa med en gang at de ikke ville være med, mens Rogaland var med frem til intensjonsavtalen forelå og stemte nei. Alle har fått samme muligheten».

Akkurat der ligger kanskje noe av svaret på hvorfor det nye fylket er langt mindre enn det burde vært. Et inkluderende vestland ville lyttet.

UENIGE: BTs sjefredaktør, Øyulf Hjertenes og BTs politiske redaktør, Frøy Gudbrandsen, er ikke enige om navnevalget til det nye fylket. Foto: Vegar Valde

Les også

Les argumentasjonen til BTs sjefredaktør Øyulf Hjertenes: Ja til «Vestlandet»

«Vi bor på det sentrale Vestlandet. Det er dette som er identiteten vår og som har preget vår oppvekst», forklarer Jenny Følling. Så Sogn og Fjordane er nå mer vestland enn Rogaland? Jeg tror ikke det er helt slik man bygger en region. Nå forsterkes inntrykket av at Rogaland er noe annet, fordi det finnes et identitetssentrum som ligger et sted mellom Bergen og Nordfjordeid.

Språkrådets innvendinger har prellet av på fylkestingene. I det minste er det noe vestlandsk over å ignorere et statlig organ. Den språklige forvirringen navnevalget vil medføre, blir ikke mindre av det. Å insistere på at halve Vestlandet er Vestlandet forblir like misvisende.

Heretter må vi forholde oss til regionen Vestlandet og fylket Vestlandet. Og hva er nå en vestlending? En som bor på Vestlandet (det store) eller en som bor på Vestlandet (det lille)? Eller kanskje det heretter må hete i Vestlandet, når vi snakker om fylket, og Vestlandet når vi snakker om regionen.

Ambisjonen om å utvide fylket til å gjelde hele landsdelen lever, enn så lenge. Navnet bør spares til den dagen landsdelen er samlet.

Publisert: