Når flyene vender hjem

Noen ganger må det internasjonale samfunnet gripe inn for å stoppe grusomheter. I Libya har Norge sviktet.