Frode Bjerkestrand: Ansettelsen av Kode-direktøren kan minne om en bergensk «innsidejobb»

Nettverk har naturligvis betydd noe.