• BREITT: Anders Beyer har også synt seg som ein mann som famnar breitt. FOTO: Vegar Valde

Festival-hikke

KOMMENTAR: Kjære Anders Beyer, kan du vere så grei å korte festspela ned neste år?