Brakval til venstre

Vänsterpartiet gjer det så godt at Sverige kan ende opp med ei meir radikal regjering etter valet.

Morten Myksvoll
Kommentator i BT

SVENSK VALKAMP: Onsdag kveld møtte partileiar Jonas Sjöstedt (V) eit par hundre av veljarane sine på Solna torg, i utkanten av Stockholm. Han opptrer ikkje som populistar vanlegvis gjer, skriv Morten Myksvoll. Pontus Lundahl, TT NYHETSBYRÅN (Arkiv)

Vänsterpartiet ser ut til å gjere eit brakval i Sverige. Det er lett å forstå kvifor. Partiet veks i skuggen av Sverigedemokraterna (SD), og er høgrepopulistanes rake motsetning.

Onsdag kveld møtte partileiar Jonas Sjöstedt (V) eit par hundre av veljarane sine i Solna, i utkanten av Stockholm. Han opptrer ikkje som populistar vanlegvis gjer. Han bruker innestemme. Er roleg og argumenterande.

Men han har folkemengda på torget med seg. Fleire unge enn eldre. Mange innvandrarar. Klart flest kvinner.

Les også

Sveiseren kjemper for gjenvalg

Ein skulle tru at det som mobiliserte sosialistar så nære valet var å åtvare mot høgresida. Men det brukte Sjöstedt forfriskande lite tid på.

Han slo fast at Sverige vil bli eit anna land viss SD får makt, der det vert normalisert å mislike nokon på grunn av hudfargen deira.

I forbifarten klistra han Moderaterna og Kristdemokraterna til høgrepopulistane. Dei er klare til å ta SD inn i varmen, påstod han.

Så gjekk han vidare. Til å filleriste den raudgrøne regjeringa, som Vänsterpartiet er støtteparti for. Då steig òg entusiasmen blant dei frammøtte.

Om ein kom til Solna denne kvelden utan nokon forkunnskap, skulle ein tru at han hamra laus mot ei borgarleg regjering. Men det var Socialdemokraterna som var målet.

Dei leiar ei regjering som vil avgrense streikeretten, nektar å auke eigedomsskatten, som kuttar i velferdstilbod og er servile i utanrikspolitikken.

Les også

Morten Myksvoll: Sverigedemokraterna kjem

Vänsterpartiet vil utvide velferdsstaten. Korleis det heng saman med å ville ta imot fleire flyktningar var ikkje Sjöstedt innom i det heile. Han nemnde knapt nok integrering.

– Sverige har et stort overskot på statsbudsjettet, sa han.

Partiets lokale kandidat i Solna, Sandra Lindström, sa det på ein måte som er kjent for oss i Noreg:

– Me er eitt av verdas rikasta land, slo ho fast. – Sverige må kunne ta ansvar for å ta imot menneske i naud. Ho melde seg inn i Vänsterpartiet då flyktningkrisa stod på som verst, og representerer ein motreaksjon mot høgredreiinga på asylfeltet.

Det finst mange som meiner at Sverige gjorde det rette ved å ta imot så mange flyktningar, og det finst mange på venstresida som ikkje lenger føler seg heime hjå Socialdemokraterna.

Mange nok til at Vänsterpartiet kan bikke ti prosent, og nær doble seg frå førre val.

Les også

Mot marerittvalg for Stefan Löfven

Vänsterpartiet peikar framleis på Stefan Löfven (S) som statsminister, trass i valkampretorikken. Han ønskjer å dra regjeringskonstellasjonen mot venstre, og har lukkast med å hente inn ein god del av det Socialdemokraterna har tapt av veljarar.

Det finst eit klart fleirtal på høgresida i Sverige. Men det Sjöstedt ser ut til å lukkast med, er å dra den styrande venstrekoalisjonen lengre til venstre. Så lenge SD vert heldt utanfor den borgarlege Alliansen, kan likevel venstresida halde fram med å styre Sverige.

På eit meir radikalt program enn før.