Rekord i oljefondet? Berre vent til aksjekursane går opp att.

Oljefondet og Nicolai Tangen har ein massiv verdiauke i vente når kursane på aksjar og andre verdipapir går opp att.

Krigen er endå meir profitabel for Noreg enn veksten i oljefondet skulle tilseie.

Publisert: Publisert:

Torsdag var det duka for nok ein rekord for oljefondet. For første gong bikka Noregs sparegris 13.000 milliardar kroner. 2,4 millionar kroner pr. nordmann.

Dette skjer trass i at kursane på aksjar og andre verdipapir har rasa det siste året. Verst har det gått ut over amerikanske teknologiaksjar, der oljefondet er tungt investert.

Kor mykje aksjane i oljefondet tapte seg i verdi i 2022 er ikkje offentleg enno. Men fram til oktober var nedgangen på 21 prosent.

Les hele saken med abonnement