Dette er den siste sjansen til å få fart på regjeringa

Høgre må gripe sjansen til å bli eit politisk parti igjen.

Publisert Publisert

NYTT MANNSKAP: Statsminister Erna Solberg (H) presenterte sitt nye mannskap på Slottsplassen fredag. Foto: Håkon Mosvold Larsen

  1. Leserne mener

Når ni av 20 statsrådar kjem frå Vestlandet, er det lett å håpe på at det vil få store følgjer for den praktiske politikken. Men det er ikkje nytt at tyngdepunktet til Solberg-regjeringa er i vest.

Det viktige er kven dei nye statsrådane er, og kva dei betyr for partia sine sjansar til å stige på målingane fram mot valet.

Både Høgre, Venstre og KrF treng eit oppsving for å kunne vinne attval til neste år.

Då Frp gjekk ut av regjeringa, opna det døra for store endringar i statsminister Erna Solbergs (H) mannskap. Sjølv om det har vore mest spaning knytt til kven Venstre og KrF skulle setje inn, var det Høgre som hadde størst sjanse til å gjere store endringar.

Venstre og KrF fekk berre éin ny post kvar. Høgre fekk tre fleire statsrådar enn dei hadde.

NY: Tina Bru (H) frå Rogaland er ny olje- og energiminister. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Høgres nye mannskap gir ei lita fornying, med unge folk som Tina Bru og Henrik Asheim. Bru vert spesielt viktig i den tunge rolla som olje- og energiminister. Ho veit både kor viktig olje- og gassnæringa er for næringslivet i vest, men kan òg ta Høgre i ei grønare retning.

Det har ikkje vore Solbergs fremste prioritering til no.

Når Bru og Asheim går inn, er det eit teikn på at det gror godt i Høgre.

Men det viser òg at dei har tenkt å bli eit politisk parti igjen, med eigne mål og ønske. Fram til no har partiet sett ut til å vere mest oppteken av å halde dei andre partia i regjering ved bordet.

Det har utvilsamt kosta både krefter og gjennomslag for Høgre. For Høgre-veljarar er det neppe nok at dei andre partia er nøgde. Kaoset den siste veka viser uansett at det var ei umogeleg oppgåve å halde borgarleg side samla.

No må partiet ta meir plass på borgarleg side.

Men når Solberg tar to steg fram, tar ho òg eitt steg tilbake. Linda Hofstad Helleland (H) blir ny distrikts- og digitaliseringsminister. Det ser ut til å vere eit trekk for å kontre Senterpartiets sentraliseringskritikk.

Les også

Morten Myksvoll: «Politikarar må ta ansvar, og ikkje berre bli sitjande»

Statsministeren heldt att på fleire andre område òg. Det var berre Anniken Hauglie av Høgre-statsrådane som måtte gå. Her har nok Nav-skandalen og den pågåande mistillitsdebatten i Stortinget spelt inn.

Monica Mæland (H) overtar den etter kvart svært turbulente posten som justisminister. Det er det eitt område der Solberg ikkje bør få kritikk for å velje den trygge kandidaten.

Sjølv om Bent Høie (H) skal bli fylkesmann i Rogaland neste år, held han fram som helseminister. Den posten har han hatt sidan 2013.

Truleg skjer dette fordi regjeringa ikkje ønskjer eit skifte no, i innspurten av rusreforma. Den ville neppe vore mogeleg å gjennomføre, om ikkje Høie hadde både snudd sjølv og fått partiet med seg.

MANGE NYE: Erna Solberg (H) kunne presentere mange nye statsrådar fredag. Foto: Terje Pedersen

Men det var ikkje fordi Solberg heldt att, at ikkje dei nye Høgre-statsrådane skapte dei største bølgjene. For det gjorde nemleg Abid Raja (V) og Knut Arild Hareide (KrF).

Raja er kjent for sine mange soloutspel, og overtar no som kultur- og likestillingsminister. Hareide er mest kontroversiell fordi han ville kaste Solberg og heller gå i regjering med Jonas Gahr Støre (Ap).

Han stemte òg mot Granavollplattforma, som han no skal styre på som samferdsleminister. Her blir det vegval etter vegval.

Hareide blir den statsråden som vestlendingane kan merke mest til, om han får fart på dei store prosjekta som ventar i regionen.

Dei store veg- og baneprosjekta i vest blir stadig utsette, og nivået på rassikringa beveger seg mindre enn kampesteinane langs vestlandsvegane.

Les også

Jens Kihl: Frps farvel gjer det vanskelegare for politikarane og lettare for veljarane

Det blir interessant å sjå om Hareides inntog slår positivt ut for KrF. I beste fall blir det lettare å samle partiet, som framleis slit med seinskader etter det ekstraordinære landsmøtet i 2018.

Det var landsmøtet der Hareide tapte, Kjell Ingolf Ropstad overtok som partileiar og KrF gjekk inn i regjering med Frp.

I verste fall får KrF to partileiarar i regjering, der splittinga berre får halde fram. Gjer Hareide det godt som statsråd, kan det vere mange KrF-arar som heng seg opp i korleis det kunne gått utan leiarbytet.

Solbergs nye mannskap har framleis tyngdepunktet sitt i vest. No flyttar det seg litt sørover.

Hordaland og Rogaland har fire statsrådar kvar, medan Møre og Romsdal går frå fire til null. Sogn og Fjordane får inn éin, klimaminister Sveinung Rotevatn (V).

Sidan det ikkje er noko nytt at Vestlandet er godt representert i regjeringa, endrar det neppe politikken. Men dei nye ansikta kan gi regjeringa eit etterlengta oppsving på målingane. Men Solberg kunne tatt meir i.

Publisert