meland 4.jpg
HÅVARD BJELLAND

1. Monica MælandDen daværende byrådslederen gikk tidlig ut og ga beskjed om at hun ville ha Bybanen i en trasé langs Bryggen. Resultatet ble murring, og senere fullt opprør, i eget parti.

Høyres fotsoldater og backbenchere i bystyret hadde lenge irritert seg over at byrådslederen tok avgjørelser før de var debattert i partigruppen.

For å parafrasere Black Debbath: Det var problemer innad i Høyre.

LOBBYIST: Peter Christian Frølich (H), stortingsrepresentant for Hordaland, vil jobbe for at Bergen blir norsk filmhovedstad. ARKIVFOTO: RUNE SÆVIG
RUNE SÆVIG

2. Unge HøyreValget i 2011 ga Høyre en bystyregruppe full av ambisiøse ungdommer. Peter Christian Frølich var en av dem, og han ble opprørsgeneralen i bybanesaken.

Så ivrig var han, at han betalte tusener av kroner av egen lomme for å få laget alternative skisser av et bil— og bybanefritt Bryggen.

Frølich bygget allianser internt i partiet og fikk støtte fra mange av de eldste veteranene.

_MG_1476.jpg
ØRJAN DEISZ

3. Impotent bystyreDe tre første byggetrinnene av Bybanen ble traseen i stor grad avgjort av fagfolkene i planetaten. Foran første byggetrinn handlet debatten kun om man var for eller imot bybane i seg selv, ikke om hvor den skulle gå.

Lagunen-forlengelsen var også ferdig planlagt da bystyret fikk si sitt. Og da traseen til Flesland skulle vedtas, ble politikerne presentert for ett alternativ, med mulighet til å gjøre mindre forandringer.

— Vi ønsket at banen skulle gå over Kokstad, men fikk beskjed om at det var for sent å endre. Da bestemte vi oss for at neste gang skulle vi være tidligere ute, for å kunne påvirke traseen, sier Eiler Macody Lund (Frp). Dermed har det vært et helt annet politisk trøkk denne gangen.

bybanetrassé005.jpg
ROAR CHRISTIANSEN

4. Faglig arroganseStemningen blant bystyrepolitikerne ble ikke bedre under befaringene og informasjonsmøtene som ble holdt. Mange av dem oppfattet kommunens bybaneplanleggere, ledet av energiske Håkon Rasmussen, som bedrevitende og arrogante i møte med politikernes spørsmål og innvendinger.

Rasmussen & co. var vant med å få viljen sin. Denne gang var politikerne fast bestemt på å ta styringen. Nå har Rasmussen blitt samferdselssjef i fylkeskommunen, men hans etterfølger har arvet mistilliten. Det betyr at et flertall i bystyret rett og slett ikke tror fagfolkene er nøytrale i saken.

Bybane28.jpg
LEIF GULLSTEIN

5. Omdiskutert suksessBybanen til Nesttun har for lengst fått suksesstempel, ikke minst av Bergen kommune selv. Delegasjoner fra inn— og utland kommer for å se på suksessen, og passasjertallene har overgått prognosene.

Mange bergensere - og etter hvert politikere - har imidlertid stilt spørsmål ved om passasjertallene nødvendigvis er fasiten, og om det betyr at ingenting kan kritiseres med den eksisterende bybanetraseen. Reisetiden er for eksempel opptil fem minutter lengre enn den var forespeilet da bystyret i sin tid gjorde vedtak om byggingen. Det skyldes svingene og de mange krysningspunktene langs linjen. Dessuten bruker banen lengre tid på stasjonene enn det som var tenkt.

Dermed har debatten igjen blusset opp om hva slags transportmiddel Bybanen skal være. Skal den gå i dagen, uten gjerder, delvis blandet med annen trafikk slik at den kan oppsøke folk der de er - eller skal den i større grad gå i egen trasé, gjerne i tunnel og holde høyere fart? Fagetaten mener åpenbart det første. Mange i bystyret heller mot en annen konklusjon.

PA_24112013_BT__3375.jpg
PAUL S. AMUNDSEN

6. Bryggens mytiske statusSelv om traseen til Åsane er over 10 kilometer lang, har debatten i månedsvis nesten bare handlet om noen hundre meter av den, nemlig den delen som skal eller ikke skal gå langs Bryggen. Dette er et spørsmål som slår inn i ryggmargsrefleksen til bergensere, selv de som så å si aldri oppholder seg på Bryggen. Å dømme etter gjennomsnittlig folkeliv på Bryggen store deler av året, gjelder det flertallet.

Trebygningene som bergenserne på 50-tallet gikk i demonstrasjonstog for å rive, har nå blitt et symbol på byen som vekker følelser på en helt annen måte enn Danmarks plass eller Nesttun sentrum. Unesco-statusen betyr dessuten at antikvariske myndigheter vil ha langt mer makt over denne traseen, selv om banen eventuelt skal gå på en steinkai som er under 100 år gammel.

_MG_8487.jpg
ØRJAN DEISZ

7. Kravet om bilfri bryggeEn ting har faktisk nesten alle i bystyret til felles: De vil ha biltrafikken vekk fra Bryggen. Ap, Høyre og Frp vil verken ha biler eller bane, mens Bryggen-tilhengerne vil reservere plassen for banen. Dermed dukker neste spørsmål opp, som kompliserer saken betydelig: Hvor skal bilene kjøre?

Ingen alternativer peker seg ut som gode. Øvregaten er en trang brosteinsgate som allerede i dag er sterkt plaget av trafikk, kloss i Bergens eldste bygning, tusen år gamle Mariakirken. Fagetaten har selv regnet ut at stengt Bryggen og enveiskjørt Sjøgaten vil gi over 10.000 flere biler i trange Sandviksveien, midt i et boligområde.

Så er det bymiljøtunnelen, som tidligere gikk under navnet Skansetunnelen. Høyre og Frp mener den vil kunne ta mye av trafikken som i dag går over Bryggen. Men hvor skal i få fall denne tunnelen få innslag på hver side? Og hvordan skal de tunnelinnslagene lages uten å rasere boligområder? Spørsmålene er mange, svarene få.

IMG_4721_91ceek11c09fd3c2akm7fff.jpg
ODD E. NERBØ

8. Alternative agendaer— Jeg driter i Bybanen. Jeg vil ha vekk de 45.000 bilene som kjører forbi oss.

Uttalelsen kom på vei ut av salen etter et debattmøte denne uken, og illustrerer den ekstra hodepinen bystyrepolitikerne er utsatt for. Trafikkmønstre henger sammen, og dersom bybanetraseen skal ta gategrunn fra vei, må alternative trafikkløsninger lages. Beboere i Ytre Sandviken har sett sitt snitt til å bli kvitt Nordre innfartsåre som dundrer gjennom bydelen i dag. Forlenget Fløyfjellstunnel og bybane i dagens Helleveien vil gjøre susen.

Men slike løsninger er fordyrende og setter finansieringen i tvil. Staten har sagt den kan ta halve regningen for en bybane. Dersom bergenspolitikerne legger veitunneler inn i samme pakke, vil staten se på det med helt andre øyne.

vetrlidsalmenningen.jpg
PAUL S. AMUNDSEN

9. Kompromisset ingen vil haEtter alle solemerker vedtar bystyret 17. juni å gå for en trasé med daglinje over Torget og tunnelinnslag enten i Vetrlidsallmenningen eller Finnegårdsgaten. Det er et alternativ som ble sjaltet ut av fagetaten og byrådet tidlig i prosessen, uten at noen protesterte den gang. Først i vår kom det opp igjen som et kompromissforslag som kanskje kunne forene tunnel— og Bryggen-tilhengerne.

Hvem som egentlig kom opp med forslaget, er ingen enige om. Frp og Høyre hevder det var Filip Rygg. Men i så fall hadde han så lite tro på det selv at han valgte å gå av da bystyreflertallet varslet at de ville gå for det. Heller ikke i Frp eller Ap er det stor entusiasme - de vil jo primært ha en tunnel fra Peter Motzfeldts gate.

Koengen-2.jpg
TOR SPONGA

10. BergenserneMan kommer ikke forbi at bybanedebatten finner sted i Bergen. Og er det noe bergensere liker, så er det en god krangel. Humorduoen 5080 har allerede laget sketsjen «Bergen kommune krever statsstøtte for at arbeidet med Bybanen skal gå saktere». Poenget deres er at bergenspolitikerne mener det bør utredes flere traséalternativer — for eksempel om banen kan gå opp Stoltzen.

— Hvis vi skal krangle like mye som vi gjorde med den første traseen, må vi ha økte midler slik at vi kan lage flere alternativer, sier den fiktive lokalpolitikeren i sketsjen.

Og da han prøver T-banen i Oslo, er dommen klar:

— Dette går jo altfor fort. Man rekker jo ikke å starte en krangel en gang.