Krenkelsesmonopolet

Du må tåle så inderlig vel, den krenking som også rammer deg selv.