Splittelse truer Kirken

Frykten rår på Kirkemøtet. Homospørsmålet lar seg kanskje aldri løse.