Det er du som tapar

Endringa av offentleglova må ut på høyring.