Sirkus Ap

Roger Valhammer og Marte Mjøs Persen kjempar om førsteplassen for Ap i Bergen. Ingen ser nokon grunn til å gje seg. Resultatet? Dårlegare vinnarsjanse for Ap i valet.

Jens Kihl
Kommentator

PÅ VEG INN: Ein av desse to blir byrådsleiarkandidat for Ap. Men er det skulebyråd Roger Valhammer eller ordførar Marte Mjøs Persen som får topplassen på lista? Bård Bøe / Jannica Luoto (arkiv)

Nominasjonsprosessen i Arbeidarpartiet i Bergen har kome ut av kontroll. Der Ap ganske lenge greidde å gjennomføre ein prosess der alle brukte innestemme, haglar det no med skuldingar på kryss og tvers.

Fordi det ser ut til å vere ganske jamt mellom kandidatane Roger Valhammer og Marte Mjøs Persen, er det ingen som ser nokon grunn til å gje seg. Premien er nemleg stor for den som vinn: sjansen til å bli byrådsleiar i landets nest største by.

Den sjansen blir paradoksalt nok mindre for kvar dag denne borgarkrigen får halde på. Å splitte partiet i ein nominasjonsstrid er det minst lure ein kan finne på å gjere på veg inn i valkampen.

Les også

– Hvem er Roger Valhammer?

Dette skjer på verst mogeleg tidspunkt. Hadde striden blussa opp i oktober, hadde partiet hatt eit heilt år til valet. I staden held Ap på til godt ut i februar. Då er det svært kort tid att til å motivere den tapande sida til å drive valkamp for vinnarkandidaten.

Frå utsida kan striden verke underleg. Det blir teikna eit bilete av Persen som meir radikal enn Valhammer. Det var nok sant ein gong i tida. Men i dag er det ingen som heilt kan peike på saker i bergenspolitikken som skil dei to.

Les også

Styremedlem tar oppgjør med egen fagforeningsleder: – Han saboterer

Om Valhammer var så lyseblå, kvifor skulle då ungraddisane i AUF heie på han? Om Persen er så raud, kvifor skulle ho vere favoritten til milliardæren Trond Mohn, som eig den sentrumsorienterte tankesmia Agenda?

Lokalpolitisk er det knapt forskjellar på Marte Mjøs Persen og Roger Valhammer. Det beste dømet er lokalprogrammet: Båe to sit i programkomiteen i Ap i Bergen. Den har levert ei innstilling til nytt program som er samrøystes på alle punkt. Med andre ord: Det er ikkje éi einaste sak dei to ikkje har greidd å samle seg om fram mot valet til hausten.

Les også

AUF med hardkjør mot ordføreren

Dette gjer striden spesielt skadeleg. Når ein slik personstrid ikkje handlar om politikk, handlar nesten alt om personlege eigenskapar, gamle kampar, posisjonering og andre slik forhold. Då er det nesten umogeleg å gjennomføre ein ryddig nominasjonsprosess.

Det gjer det endå merkelegare at ulike toppar frå fagrørsla i vest gjekk så hardt ut som dei gjorde i BA fredag kveld. Korleis skal dei forklare at dei nektar å drive valkamp for ei liste der Roger Valhammer står på førsteplass, men gjerne stiller opp dersom han er ordførarkandidat?

Ettersom dei vanskeleg kan peike på konkrete, politiske saker, er eit sånt utspel ekstra vrient å forsvare. Når det no viser seg at dei ikkje hadde ryggdekning for utspelet i sine klubbar, lag og styre, er dei med på å piske opp stemninga endå meir.

Les også

Skoleelever føler de ble lurt til å melde seg inn i AUF

No haglar det med skuldingar i alle retningar i Ap i Bergen. Stort sett dagleg dukkar det opp rykte som det er ganske lett å avkrefte, men som tydelegvis lever ute blant Ap-medlemene.

Men var det ikkje naivt å tru at ein kunne unngå bråk? Vi snakkar om den mektigaste posisjonen i landets nest største by. Det er alltid fint å høyre kandidatar «stille seg til disposisjon» for partiet, men det å bli byrådsleiar handlar først og fremst om makt.

Les også

BT mener: Ugrei innblanding

Og: var ikkje kandidatane opptekne av makt, var dei vel også ueigna til å vere Bergens fremste folkevalde. Byen har ikkje bruk for ein byrådsleiar som ikkje kan å kjempe.

På eit møte for lagsleiarane i Ap i Bergen blei det gjort eit vedtak om at ein ikkje skulle diskutere nominasjonen i media. Det vitnar om ein organisasjon som ikkje hadde ein særleg god plan.

Les også

Tolv fagforeninger ber Roger Valhammer gi seg

Ap er i dag er bystyrets største parti. Det er eigentleg heilt uhøyrt at dei skulle velje byrådsleiarkandidat utan at vi andre skulle få innsyn i prosessen og kandidatane. Det kan vere verdt å minne Ap i Bergen på ein byrådsleiar er sjef for alle bergensarar, og ikkje berre ein representant for Ap.

Det er eigentleg positivt for demokratiet å ha fleire kandidatar til eit verv. Men når ein får personkampar der baksnakkinga florerer, men ingen vil argumentere skikkeleg for kandidaten sin, er det tvert imot direkte usunt.

Les også

Mener Hjelle og AUF brukes i politisk spill

Då Klassekampen spurde Hamdi Sæther, leiar for Bergen Arbeidersamfunn, om kvifor dei ville ha Valhammer på topp, svarte han: «Jeg ønsker ikke å si noe mer om den enkelte kandidaten utover dette.»

Dersom det er argumentasjonen for kvifor Bergen skal omfamne Roger Valhammer som byens neste byrådsleiar, er det berre å ønskje lukke til med valkampen.

Nett no er ikkje sosialdemokratiet her vest særleg sosialt. Eller særleg demokratisk.