• LIVET: «Vannet ble aldri dypt nok, ingenting kunne begynne der, unntatt livet selv», skriver Lisa Him-Jensen. FOTO: Eirik Brekke

Slutning

«Jeg forblir i denne tilfeldige utvandringen som vedvarer», skriver Lisa Him-Jensen i BTs forfatterserie Hjemsted.