• FOTO: ILLUSTRASJON: ENDRE LILLETVEDT

Hvor vanskelig kan det være å finne et norsk navn?

Dårlige, engelske og «kreative» navn forpester det norske språket. Hold dem i det minste unna universitetet.