Liten tunnel – stor visjon

Vedtaket om Jondalstunnelen er viktig for alle som ønskjer ein 100 km kortare stamveg Oslo-Bergen, skriv Olav Kobbeltveit.