• IKKJE VALKAMP: - Streiken ville nok skjedd same kva regjering vi har. Viss ei raudgrøn regjering hadde funne på dette med mellombels tilsetjingar, skulle du fått sett at det small, seier distriktssekretær Roger Pilskog i LO. FOTO: RUNE MEYER BERENTSEN

Vil gje regjeringa kamp

Det er ideologi, og ikkje omsynet til næringsliv og arbeidarar, som ligg bak når regjeringa vil endre arbeidsmiljølova, meiner Hordaland LOs Roger Pilskog.