Rektorismen

Publisert: Publisert:

Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Asbjørn Kristoffersen

Høgskulen på Vestlandet tek mål av seg til å bli universitet innan 2023. Rektorkappa er alt ferdigsydd, les eg i BA. Har du klave, får du ku. Namnet? Bergen Kosmopolittiske Storbyuniversitet, Bergenkos, kunne vel vera passande? Den gamle distriktshøgskulen i Oslo er jo døypt om til Oslo Metropolittiske Storbyuniversitet, Oslomett. Bergen må vera minst like globalistisk.

Den nye rektorkappa har fått japansk snitt, med ghanesisk preg over mønsteret, blir eg opplyst. Eg er sikker på at rektorkappa til Oslomett er monaleg meir heimespøta. Så det, så. Høgskulerektor Berit Rokne er klar som eit frittgåande, økologisk egg til å veiva med dei multikulturelle kappeermene i spisskompetent, internasjonal kappestrid.

Kor har ho ikkje følt seg kappa og hemma i kosmopolittisk og metropolittisk selskap når ho har måtta presentera seg som kappelaus rektor ved ein høgskule for alskens bygdisar kring fjord og fjøre i brattbakkane? Ingen vidgjetne universitet ville vera samen med henne, har eg forstått. Kanskje ikkje Oslomett ein gong?

I den nye kappa vil Høgskulen dessutan få større autonomi, seier rektor. Eller sjølvråderett, slik fok utan doktorgrad kan finna på å uttrykka seg. Nord universitet. Bodømett, har vist at autonome rektorar ikkje treng vika ein tomme om bunadsgeriljaen går på barrikadane for ikkje-robuste lærar- og sjukepleiehøgskular på Nesna og i Sandnessjøen. Nord-rektoren trengde ikkje ein gong stilla i kappe.

Oslomett-rektoren lukkast i å døypa om ein gammal distriktshøgskule til eit namn med internasjonal schwung. Men han måtte gje opp fadderskapet til landets første engelskspråklege universitet. Berit Rokne må overta stafettpinnen. Alle vaskedamer og vaskeherrar på Bergen Cosmopolitan University, BergenCos, må vaska på engelsk. Alle andre tilsette og alle studentar må uttrykka seg på globalsk. Den japanske stilen og det ghanesiske mønsteret i rektorkappa forpliktar. Norsk er for endringskompetanseresistente.

Publisert: