• BRAK 20 ÅR: Brak har lært musikere å bli samfunnsborgere og proffe aktører, som kan alt fra å etablere foretak, til å fylle ut selvangivelse på rett måte. Det var ikke en selvfølge for 20 år siden, skriver Frode Bjerkestrand.

Bergen trenger flere Brak-makere