Noen må gå

Økokrim mangler både objektivitet og ledelse. Hvis sjefen blir sittende, er de blottet for selvinnsikt også.

Publisert Publisert
 • Eirin Eikefjord
  Politisk redaktør i BT

RAPPORT: Granskingsrapporten om Økokrims håndtering av Transocean-saken ble overlevert Riksadvokat Tor-Aksel Busch tirsdag. Foto: Ole Berg-Rusten / Scanpix

iconDenne artikkelen er over to år gammel

20. mai 1999 ble boreriggen «Polar Pioneer» slept fra Ågotnes og ut av norsk territorialfarvann. Det var ingen hverdagslig anstrengelse. Riggen veier over 44.000 tonn.

«Polar Pioneer» befant seg i internasjonalt farvann i ganske nøyaktig åtte timer og 15 minutter. Imens ble riggen formelt overdratt fra ett Transocean-selskap til et annet. Poenget var å unndra over syv milliarder kroner i skatt, mente Økokrim.

Kreativt? Definitivt. Ifølge Økokrim var det straffbart også.

I 2011 ble tre skatterådgivere og tre riggselskaper tiltalt for medvirkning til grovt skattesvik. Den påståtte forbrytelsen var villeding av skattemyndighetene.

Saken er den mest oppblåste skattesaken i norsk rettshistorie. Den endte med et formidabelt mageplask.

Utvalget som har gransket Økokrims håndtering er knusende i sin kritikk. Det må Økokrim-sjef Trond Eirik Schea ta konsekvensen av. Det er vanskelig å se hvordan han kan fortsette i jobben.

Manglende ledelse. Manglende kontroll. Manglende objektivitet. Manglende kvalitet. Manglende ressurser.

Etter å ha lest rapporten, lurer man på om det er noe Økokrim ikke mangler.

I 2014 endte straffesaksdelen av Transocean-komplekset med full frifinnelse i tingretten. Inntektene fra salget av «Polar Pioneer» skulle ikke engang skattlegges i Norge. Dermed kunne ingen klandres for medvirkning til skatteunndragelse.

Økokrim anket, men kort tid før alt skulle behandles på nytt, trakk de hele saken. 11 år og enorme ressurser rett i vasken. Erstatningskravet alene kom på 42 millioner kroner. Saken skulle aldri vært tatt til retten.

På tirsdagens pressekonferanse snakket utvalgsleder Liv Synnøve Taraldsrud om unødvendig dobbeltarbeid, mye uklarhet og uheldig rolleblanding.

Møter fant sted «på gangen». Etterforskningen var ad hoc-preget. Finansieringen var uryddig. Det var lite rom for motforestillinger, noe som førte til uheldige veivalg.

Ledelsen ble informert om både frustrasjon og samarbeidsproblemer, ved flere anledninger. Ingen fulgte opp. Utvalget mener ledelsen burde involvert seg mer, og tidligere.

Det har riktig nok versert en oppfatning om at sjefen for Økokrim ikke kan instruere statsadvokatene sine i enkeltsaker, men det er en myte som ble parkert for flere år siden.

Likevel: Ledelsen grep ikke inn.

Økokrim skiller seg fra resten av politiet ved at statsadvokatene – som fører de mest alvorlige straffesakene – er en integrert del av etterforskningen. Det betyr at samme person følger sakene aktivt fra begynnelse til slutt, og at det ikke er noen ekstern kvalitetssikring før saken kommer for retten.

Denne symbiosen gir et sterkt eierskap til sakene. Det kan ramme den kritiske distansen. Denne mekanismen kalles «bekreftelsesfellen»: Hangen til å finne støtte for det vi allerede tror på.

Når slikt skjer i alvorlige straffesaker, går det ut over rettsstatens ufravikelige grunnkrav, objektivitet og rettssikkerhet. Det er alvorlig.

Førstestatsadvokat Morten Eriksen var aktor i Transocean-saken, og var i lange perioder helt alene om ansvaret. Motparten hadde opp mot 34 advokater i sving. Det er utrolig at vår såkalte spydspiss innenfor økonomisk kriminalitet kan organisere seg slik.

Eriksen ble etter hvert beskyldt for rettslig aktivisme. Han var en korsfarer, en sta og egenrådig fyr som lot sine egne politiske overbevisninger styre jussen, ble det sagt. I 2014 ble han anmeldt til Spesialenheten for politisaker for «grov uforstand i tjenesten». Saken ble henlagt, men Eriksen fikk kritikk. Økokrim-ledelsen gjorde ingenting.

SJEF: Sjef for Økokrim Trond Eirik Schea og riksadvokat Tor-Aksel Busch i bakgrunnen. Foto: Ole Berg-Rusten / Scanpix

Hadde Morten Eriksen en rettspolitisk agenda? Utvalget mener iallfall at en av de mest omstridte påstandene i Transocean-saken – at opplysningssvikt er straffbart selv om den ikke har hatt betydning for skatteplikten – ikke var holdbar. Påstanden har spinkel støtte i rettspraksis, og det var ikke forsvarlig å gjøre den gjeldende.

Uansett: Det er utrolig at ingen fanget opp – eller reagerte på – at tidenes prestisjesak var fundert på utopisk grunnlag. Det er også et ledelsesproblem.

Transocean-saken er blitt et argument for at Økokrim skal avvikles i sin nåværende form. Flertallet i utvalget som evaluerte organiseringen av norsk politi – den såkalte Særorganutredningen – vil gjøre Økokrim til et underbruk av Kripos.

Det er åpenbart at Økokrim må struktureres på en måte som fremmer objektivitet og hindrer bekreftelesfeller. Det handler om organisering og plassering av statsadvokatene, men det handler også om ledelse.

Det er jo ikke nødvendig å legge ned hele Økokrim hvis det er nok å bytte ut sjefen.

Dagen før Transocean-saken skulle for retten for andre gang ble aktor Morten Eriksen fjernet fra saken. Det er påfallende hvordan ledelsen lot ham ta støyten i media selv.

Først må én mann håndtere Økokrims mest formidable sak helt alene. Så må han stå alene i stormen når han mislykkes. Det er uredelig å skyve ansatte foran seg på denne måten. Hvor er lojaliteten? Kollegialiteten? Ledelsen?

Ledelsen er sjef for Økokrim, Trond Eirik Schea.

– Vi tar til oss denne rapporten og vil bruke den til vårt forbedringsarbeid. Vi tar kritikken innover oss og på alvor, sa Schea i en rask kommentar til Dagens Næringsliv da rapporten ble lagt frem tirsdag formiddag.

Hvis han virkelig hadde tatt kritikken på alvor, ville han gått på dagen.

Schea er øverste ansvarlig for en serie unnlatelsessynder og flere år med vanstyre. Moderne rettshistories største flopp foregikk på hans vakt.

Hvorfor skal han bli sittende?

Publisert

Sakene flest leser nå

 1. 60-åring bosatt på Frekhaug omkom i ulykke

 2. – Ser jeg hvit ut? Snakker jeg gebrokkent?

 3. Direkte nå: Siste nytt om koronasituasjonen

 4. Her klinker Bamba ballen i krysset

 5. Politiet: – Bil snudde og kolliderte

 6. Polaris Media blir hovedeier av Sunnhordland

 1. Transocean
 2. Økokrim
 3. Etterforskning
 4. Riggselskaper