Sekulær frykt

Frykten for religionens makt var også noe av det som trakk folk til gatene i Paris.

Publisert Publisert
  • Frøy Gudbrandsen
    Sjefredaktør i BT

Drapene på Charlie Hebdos tegnere var et angrep på ytringsfriheten og pressen. Foto: NTB SCANPIX

iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Drapenepå Charlie Hebdos tegnere var et angrep på ytringsfriheten og pressen. Noe avdet som også trakk folk til gatene onsdag, var at mange franskmenn ogsåopplevde drapene et angrep på den franske sekularismen – laïcité .

Sekularismenhar en helt spesiell plass i det franske samfunnet – og for mange den franskeidentiteten. Den har blitt trukket frem som den fjerde pilaren i det franskesamfunnet, i tillegg til frihet, likhet og brorskap.

Laïcitéhandler om mer enn kun det markante skillet mellom stat og religion, og harnærmest en mytisk status som beskytter av alt fra tankefrihet til toleranse.

Deter heller tvilsomt om terroristene hadde et motiv om også å angripesekularismen, selv om begeistringen for den nok er langt større i ateistiskeenn i muslimske miljøer.

Likeveler det forståelig om drapene oppleves også som en slik trussel. Da sekularismenble nedfelt i franske lover i 1905, fikk borgerne en sterkere beskyttelse frareligionens makt. Borgerne skal ikke bare ha trosfrihet – de skal også hafrihet fra religion i det offentlige rom.

Nårtegnere blir drept fordi de gjør narr av religiøse skikkelser, er frykten atreligionens makt over hva som ytres vokser. Formelt står sekularismen støtt.Likevel har angrepet på Charlie Hebdo gitt en bekymring for at religionfremover vil påvirke det offentlige rom.

Sekularismenhar gitt et stort rom for religiøs kritikk og harselas i Frankrike, noe denkatolske kirken har merket – og mislikt — oppgjennom årene. Om det ernoen som til fulle har boltret seg i denne friheten, er det tegnerne i Charlie Hebdo.

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Etter terroren – hva skjer i Europa?

  2. - To personer tatt etter skyteepisode

  3. Nå frykter franske muslimer følgene

  4. Skal minnes ofrene

  5. - En reell trussel mot ytringsfriheten

  6. Dette bør du vite om terrorangrepet

  7. Våknet til at naboen var terrorist

Kommentar
Kommentarartiklene i BT blir skrevet av avisens redaktører og kommentatorer. Skribentene har stor frihet til å gi uttrykk for egne meninger. Noen ganger avviker disse fra BTs offisielle syn, som fremmes i lederartiklene.