Senter for kjedelig undervisning

Universitetene svikter både studenter og forelesere når de nedprioriterer formidling.