Senter for kjedelig undervisning

Universitetene svikter både studenter og forelesere når de nedprioriterer formidling.

Publisert Publisert

AVSKRUDD: Noen forelesere har fått meg til å elske temaer jeg trodde var helt uinteressante. Andre har fått meg til å melde meg av fag jeg trodde jeg skulle like. Foto: Marvin Halleraker

Les hele saken med abonnement

Kommentar
Kommentarartiklene i BT blir skrevet av avisens redaktører og kommentatorer. Skribentene har stor frihet til å gi uttrykk for egne meninger. Noen ganger avviker disse fra BTs offisielle syn, som fremmes i lederartiklene.