Norges nye kriger

MORTEN STRØKSNES: Utenriksminister Espen Barth Eide er en løgner.