Konspirasjonspartiet

Labour blir ikkje kvitt stempelet som antijødisk før Jeremy Corbyn går vekk frå sin «keep calm and carry on»-strategi.

Publisert Publisert

SKULLE RYDDE: – I fjor lova Jeremy Corbyn å rydde opp i partiet, og han anerkjente at Labour hadde eit problem med antijødiske haldningar. Sidan lovnaden kom har det skjedd lite for å rette på inntrykket, skriv Morten Myksvoll. Foto: Aaron Chown, TT NYHETSBYRÅN (Arkiv)

  1. Leserne mener
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Det britiske arbeidarpartiet har fått 673 skuldingar om antisemittiske haldningar sidan april i fjor. Meir enn 200 partimedlemmer blir etterforska internt, og nær 100 er blitt suspendert. Tolv er blitt kasta ut av partiet på grunn av antisemittisme.

Det viser ein intern partirapport. Då den vart lagt fram av generalsekretær Jennie Formby måndag, mangla éin person: partileiar Jeremy Corbyn.

I fjor lova partileiaren å rydde opp i partiet, og han anerkjente at Labour hadde eit problem med antijødiske haldningar. Sidan lovnaden kom, har det skjedd lite for å rette på inntrykket.

Les også

Britene er sintere og mer splittet enn noen gang

Partileiinga kjem dårlegare ut av at rapporten ikkje eingong vart presentert frivillig. Leiinga ville ikkje vere opne om omfanget, men vart pressa etter eit opprør i partigruppa i førre veke.

På det møtet presterte Formby å seie at det er «umogeleg å utrydje antisemittisme»:

– Det vil vere uærleg av meg å påstå noko anna, sa ho.

Det er skremmande passivt.

Les også

Morten Myksvoll: Brexit kan bli blodig

Det går ikkje spesielt bra i det britiske arbeidarpartiet om dagen, og bråket rundt antisemittisme er éi av forklaringane. Alt kaoset i britisk politikk burde eigentleg vere godt nytt for opposisjonspartiet. Det konservative regjeringspartiet er i krig med seg sjølv om brexit, men Labour klarar likevel ikkje å vekse.

I måling etter måling ligg Jeremy Corbyn bak statsminister Theresa May og «veit ikkje»-gruppa. Det er ingen god posisjon.

Corbyn og hans radikale venstreside var svaret Labour-medlemmene kom opp med då dei meir moderate i partiet ikkje lukkast i å vinne val. Lite tyder på at venstredreiinga har forbetra sjansane deira, trass i at May har rota det til.

Les også

Frode Bjerkestrand: Svartsynet i øverste etasje

Enkelte av støttespelarane hans meiner at målingane og skuldingane mot partiet heng saman. Dei snakkar nemleg om at skuldingane er ein konspirasjon for å sverte Corbyn – og at jødane står bak.

Snakk om å stadfeste problemet.

Det finst heldigvis dei som er ueinige. Éi av dei er Labour-representanten Catherine McKinnell.

– Denne rapporten gjer ingenting for å rokke ved skuldingane mot Labour som ein institusjonelt antisemittisk organisasjon, sa ho i etterkant av presentasjonen.

Antisemittisme er ei form for rasisme. Difor bør eit parti som profilerer seg som antirasistisk vere rusta til å slå ned på antijødiske haldningar. Det har dei ikkje klart, ifølgje Chuka Umunna. Han er ein av dei mogelege leiarkandidatane etter Corbyn, og går hakket lenger enn McKinnell i kritikken.

Umunna slår nemleg fast at partiet hans er rasistisk.

– Det smertar meg veldig å seie det, sa han til Sky News.

KRITISK TIL CORBYN: Labour har ikkje klart å slå ned på antijødiske haldningar, ifølgje Chuka Umunna. Han er ein av dei mogelege leiarkandidatane etter Corbyn, og går hakket lenger enn McKinnell i kritikken. Foto: Simon Dawson, NTB Scanpix (Arkiv)

Det verste med Labours handtering av antisemittisme, er at den er så hjelpelaus. Det er så mange tilfelle der dei lett har kunne unngått problem, men så har dei heller valt å skape nye feller for seg sjølv.

I 2016 kom den internasjonale organisasjonen for å minnast Holocaust IHRA ut med ein definisjon på antisemittisme.

Då Labour skulle oppdatere sine interne retningsliner same år, fjerna dei deler av IHRAs definisjon. I det internasjonale dokumentet kunne ein lese at skuldingar om at jødar var meir lojale til Israel enn til heimlandet sitt var eit døme på antisemittiske haldningar. Eit anna døme var å samanlikne Israels noverande politikk med nazisme.

I Labour var ikkje dette teikn på antisemittisme.

Les også

Polens jøder er urolige

Ein kan seie mykje stygt om nybyggjarpolitikken til Israel, om okkupasjonen av Vestbreidda, nedverdigande behandling av arabarar og mykje meir. Ei samanlikning med nazismens forsøk på å utrydje jødane bommar likevel grovt.

Det er ikkje rart at jødiske parlamentarikarar og organisasjonar reagerte.

Ein kan vere kritisk til Israel utan å påstå at heile Israels eksistens er eit rasisistisk føretak. Ikkje berre er det feil – det fører til eit farleg hat mot jødar.

Anti-jødiske haldningar er dessverre utbreidd. Donald Trump tok dei i bruk i den amerikanske valkampen, finansmannen George Soros vert stadig utsett for konspirasjonen om jødisk verdsdominans.

Og i Storbritannia klarar ikkje det største opposisjonspartiet å late som om dei tek konspirasjonsteoriar om jødar på alvor.

Publisert