• BYBORGERPANEL: Det er stor forskjell i valgdeltakelsen mellom bydelene i Bergen, og hele 20 prosentpoeng i forskjell mellom Bønes og Vadmyra. Nå prøver Bergen kommune ut et byborgerpanel, der et tilfeldig utvalg av innbyggerne blir invitert med for å diskutere og si sin mening. FOTO: Odd E Nerbø

Det er grunn til å tenne en liten varsellampe for demokratiet i Bergen

Byborgerpanel kan være en måte å vedlikeholde og utvikle vårt lokaldemokratiske system på.