BT presiserer om bompengeaksjoner

Så lenge liv og helse ikke settes i fare, må det være rom for protester mot bompenger.

Øyulf Hjertenes
Sjefredaktør

VARSLET PROTEST: Hvis en aksjonen setter liv og helse i fare, slik en trafikkork fort kan gjøre, må politiet være forberedt på å gripe inn. Det handler rett og slett om tryggheten til folk som bor i Bergen. Fred Ivar Utsi Klemetsen

BT publiserte lørdag en leder der vi mente at politiet måtte gripe inn i den varslede bompengeaksjonen onsdag, dersom den lammer hele byen. Slik lederen var formulert, kan den tolkes som om vi mener at politiet må stanse aksjonen nærmest uansett.

Vi mener det motsatte. Politiet oppsummerer selv godt det vi mener er det rette her: Det skal være ytringsfrihet. Men hvis aksjonen setter liv og helse i fare, slik en trafikkork fort vil gjøre, må politiet være forberedt på å gripe inn. Det handler rett og slett om tryggheten til folk som bor i Bergen.

En slik aksjon kan være voldsomt irriterende for folk som skal fra A til B mens den pågår. Men sivil ulydighet er en del av ytringsfriheten.

Les også

Varsler ny bompengeaksjon på onsdag

Hvorvidt det å lage kø er en god strategi for å vinne flest mulig politikere og bergensere generelt over på sin side, det er en annen sak. Vi mener at det hadde vært til det beste om aksjonistene fant andre virkemidler, som rammet færre og mindre tilfeldig. Men det er altså kun når en aksjon fører til kork og når veiene ikke er fremkommelige, at politiet bør gripe inn.

Hva BT mener på lederplass påvirker ikke hvordan vi dekker bompengesaken forøvrig på nyhetsplass. Det er et skarpt skille mellom vår dekning av nyheter på den ene siden og lederartikler og kommentarer på den andre.

Bompenger er en av mange viktige saker vi skal dekke fremover, og der vi skal sørge for at de som blir rammet av politiske vedtak - som nye bomstasjoner og høyere takster - blir hørt. Og for ordens skyld: De har allerede en sentral plass i vår dekning.