• FRIVILLIG FESTIVAL: Færre er medlemmer i frivillige organisasjoner, men folk stiller fortsatt gladelig opp på dugnad, som for eksempel på Tysnesfest. Festivalen mobiliserer flere hundre frivillige. FOTO: Odd E. Nerbø

Dugnadslandet

Det norske samfunnet forvitrer ikke av at færre er medlemmer i frivillige organisasjoner.