• HØYRE HEIME: «Eg sto og såg på ei stor bjørk som veks utan kjøkenvindauget, som har vore der heile livet», skriv Kristina Leganger Iversen. FOTO: Eirik Brekke

Å bere røtene i brystkassa

Først etter at eg slutta å sjå heimen som ein stad, fann eg ut korleis eg skulle høyre heime.