Politisk teater

Folket seier nei. Dei får ikkje nok pisk, enno.