• LIVET SOM FASTLEGE: Tilliten gjer at eg kan jobba effektivt. Den gjer òg at eg får eit tettare og meir personleg band til jobben eg gjer. Resultatet er tett knytt til mine personlege avgjerder, og eg må difor ta mykje av ansvaret for resultatet, skriv Ingebjørn Bleidvin. FOTO: Gorm Kallestad / NTB Scanpix

Kvifor er alt så vanskeleg?

Viss me stolte på at folk gjorde jobben sin, ville dei kanskje fått tid til å faktisk gjera jobben sin.