Den tause majoritet

Når Ap vel kven som skal vere venstresidas byrådsleiarkandidat, får ikkje bergensarane vite kva som er grunngjevinga.

Publisert: Publisert:

Foto: Tor Høvik

Jens Kihl
Kommentator

I dag gjennomfører Arbeidarpartiet i Bergen sitt årsmøte, venteleg utan stor dramatikk. Men eitt spørsmål vil hengje som ei mørk toresky over delegatane: Kven skal Ap velje som byrådsleiarkandidat 11. februar?

Nominasjonskomiteen leverte måndag si innstilling med seks for Marte Mjøs Persen og tre for Roger Valhammer. Men kvifor komiteen er delt? Nei, det er jammen ikkje godt å seie. Grunnen ser i alle fall ikkje ut til å vere politisk, for der er dei einige om alt.

Les også

Hun kan avgjøre hvem som blir Schjelderups arvtaker

Eit av dei laga som har lagt enormt mykje krefter ned i få valt sin kandidat, er AUF. Dei har peika på Roger Valhammer, men gjennomførte sitt årsmøte for lukka dører.

Grunngjevinga BT fekk, var at det var mange unge AUF-arar til stades som ikkje er vane med mediemerksemd.

Det er i og for seg forståeleg, men AUF har vakse kraftig i Bergen det siste året. Resultatet er at AUF-delegasjonen no tel 42 av 158 plassar på nominasjonsmøtet.

Les også

Podkast: Ap-rivalane nektar å møte til debatt. Høyr alt om konflikten i partiet.

Med andre ord: AUF-arane er gamle nok til å velje kven som kan bli byens mektigaste, men for unge til å snakke om det i media. Det heng berre ikkje på greip.

Det kan også vere at Arbeidarpartiet i Bergen bør ta ein runde på korleis representantskapet er sett saman. Det siste året har AUF verva fleire hundre medlemer med ein inngangspris på ti kroner. Det er dei i sin fulle rett til.

Les også

Jens Kihl: Sirkus Ap

Vi står att med eit val som fyrst og fremst handlar om personlege eigenskapar. Det er med på å gjere debatten styggare.

Måten Ap har teke debatten om byrådsleiarkandidaten på, er svært lite tillitvekkjande for eit parti som har ambisjonar om å styre byen i fire nye år. Det kan ikkje vere full åleine heime-fest i Ap berre fordi Harald Schjelderup forsvinn etter valet.

Men når AUF no har kvar fjerde delegat i representantskapet i Ap i Bergen, får dei ei enorm makt. Nokre verveaksjonar på Bergen Storsenter før jul kan i teorien avgjere alt frå bybanetrasear til budsjettsaker.

Les også

Sterkt AUF øker Valhammers sjanser

BT har invitert dei to kandidatane til å møte kvarandre i BT20-podkasten. Det nekta dei. «Vi ønsker å holde dette mest mulig internt fremover», svarte Valhammer. «Det er et ønske fra lagsledermøte å ta diskusjonen internt», svarte rådgjevaren til Persen.

Les også

Mannen som kom inn frå sidelinja

Ein skulle tru at partiet meinte denne prosessen var som å velje ny revisor for eit Ap-lokallag. Sånn er det rett og slett ikkje. Den som blir byrådsleiarkandidat for Ap, har svært gode sjansar for å bli byens mektigaste mann eller kvinne.

Det held ikkje å «ta det internt». Veljarane har rett på å få vite kva kandidatane står for. Ap kan ikkje opptre uavhengig av folket.

Les også

Blir ikke enige i Ap

førre måling i BA fekk Høgre, Frp og Folkeaksjonen mot bompenger (FMB) 31 av 65 plassar i bystyret. Det tyder på at det kan bli ein thriller av ein valkamp i landets nest største by. Men førebels har sentrum og venstresida overtaket.

For to veker sidan hadde dei to kandidatane eit felles lesarbrev på trykk i BT. Ingressen var «Dette er viktigere enn rekkefølgen på en bystyreliste i Bergen», og innlegget fortel om alt Ap i Bergen vil gjere dei neste fire åra.

Les også

Jens Kihl: Hanskane er av i Ap

Det er vel og bra, men om det er viktigare enn rekkjefølgja, kvifor går då Ap inn i valåret som eit lag i full oppløysing? Dersom det viktigaste for dei to kandidatane var å vinne bergensvalet, burde dei ha rydda opp i nominasjonsrotet for lenge sidan.

Ja, ja. Godt årsmøte, då.

Publisert: