• FOTO: Arkivillustrasjon: Marvin Halleraker

Tyrkisk valkamp til retten

Den tyrkiske folkeavstemminga vart jamnare enn antatt. Opposisjonen varslar rettsoppgjer, og dei har ei god sak.